0

نزهه القلوب (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

نزهه القلوب(حمدالله بن ابی بکر مستوفی قزوینی.)

شماره بازیابی: ۴۸۸۸
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-37753
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ‏‫ق‍رن‌ ۸ق‌.‬
عنوان و نام پدیدآور: نزهه القلوب/ حمدالله بن ابی بکر مستوفی قزوینی.
تاریخ کتابت: آدینه ۲۳ رمضان ۱۰۵۵ق.
قطع: ‮‭۸/۵‬*‭۱۸‬سم. ‭۳۱۷‬گ. ‭۲۱‬س. اندازه جلد: ‭۱۷/۵‬*‭۲۹‬سم.‬
یادداشتهای کلی: تاریخ تالیف: ۷۴۰ق.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:بسمله. چون واهب مواهب بی‌علت علت کلمته که مبدع مخترعات و مخترع مبدعاتست…
انجام:… بحرمه محمد و عترته(ع) ختم الکتاب، و الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلی‌الله علی محمد و اهل بیته الاطهار.
انجامه:وقع الفراغ من تحریر هذه النسخه… الطیبین الطاهرین.
تزئینات متن:عنوان و نشان شنگرف.
نوع کاغذ:سپاهانی.
تزئینات جلد:تیماج سرخ.
دارای یادداشت‌های تولد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸٫
۲حاشیه‌هایی از جامع الحکایات و تاریخ آل مظفر ملا معین یزدی دارد.
نک: کشف الظنون؛ نزه؛ مشار ۱۵۷۶؛ ریو ۸۰و ۸۱؛ دانشگاه ۲/ ۶۷۳٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱فهرست بخش‌های کتاب در دیباچه ذکر شده.
یادداشت عملیات: صفحه‌های آغاز و انجام وصالی شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد هفتم، صفحه ۵۷۹۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در یک «فاتحه» و سه «مقاله» و یک «خاتمه».
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): جغرافیا
تاریخ: ۲۰۱۴۱۲۰۶
محل و شماره بازیابی: ۱۶۴۹۵۴

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

332

حجم (مگ)

42

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟