0

نورس (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

نورس(از: نورالدین محمد ظهوری (-۱۰۲۴ق.).)

شماره بازیابی: ‭۳۲۹۶/۱‬
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۹۲۸‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: نورس/ از: نورالدین محمد ظهوری ( -۱۰۲۴ق.).
تاریخ کتابت: ق ۱۲ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۱-۱۸٫
قطع: ‮نیم‌خشتی. ‭۱۴‬*‭۲۳/۵‬سم. ‭۲۸۲‬ص. ‭۱۳‬س. ‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱سرود سرایان عشرتکده قال که بنورس سرابستان حال کار کام و زبان ساخته‌اند… .
۲هم بتوفیق دعایش رسم قانون جهان/ زین دعاها بر اجابت منت بسیار باد
تزئینات متن:عناوین شنگرف.
نوع کاغذ:هندی شکری.
تزئینات جلد:مقوای چینی با عطف از تیماج مشکی.
ظهوری از مریدان غیاث‌الدین میر میران (مولف جهان دانش) بوده است. نورس نامه یکی از سه نثر است که از منشآت معروف ظهوری است. این نورس نامه با دو نثر دیگر او «خوان خلیل و گلزار ابراهیم» در نسخه‌ها در کنار هم نوشته می‌شوند. دیگر از منشآت ظهوری چند مکتوب است که در دفتر ش ۲۸۷ مجلس (مانند دفتر حاضر) پس از پایان سه نثر نوشته شده است. در دفتر حاضر نورس و گلزار ابراهیم و بیشتر صفحات خوان خلیل دارای ترجمه بین السطور به زبان هندی است.
برای تحقیق در سرگذشت و آثار ظهوری دیده شود: دانشگاه، ۲/ ۳۴۸؛ تذکره میخانه مصحح گلچین معانی ص ۳۶۳-۳۶۴ و حواشی مصحح بر آن صفحه ۳۶۶-۳۶۴ به نقل از مآثر رحیمی، ۳/ ۳۹۳-۳۹۸٫
خوان خلیل
رقعات ظهوری
کلیات طغرا (۶۶ رقعه)
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:شکسته نستعلیق شیوه هندی.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱صفحات نیمه اول دفتر دارای ترجمه بین السطور هندی است.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: در پایان آخرین رساله دفتر مهر کوچک بیضی شکلی است به نقش «غلام حسین».
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۷۰-۴۲۸۶٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: ظهوری این رساله را به امر ابراهیم عادل شاه پادشاه بیجابور و در مقابله با نورس نامه ملک قمی نوشته و این هر دو نورس نامه را برای مقابله با مخزن الاسرار نظامی انشاء کرده‌اند و به گفته «میخانه باطن حضرت شیخ گرامی نظامی نگذاشت که آن دو عزیز در تتبع آن کتاب کاری سازند».
صحافی شده در این جلد: گلزار ابراهیم
تاریخ: ۲۰۱۳۰۷۰۸
محل و شماره بازیابی: ۱۱۲۲۴۹

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

144

حجم (مگ)

21

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟