0

 

 

کحل الجواهر (نسخه خطی)


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

چند نسخه پزشکی با عنوان کحل الجواهر …

شماره بازیابی: ۴۳۴۳/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۵۷۵۳‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: چند نسخه پزشکی با عنوان کحل الجواهر … [نسخه خطی]
کاتب: محمدتقی طبیب بن علی‌رضا متطبب
تاریخ کتابت: ، یکشنبه ع ۲/ ۱۲۴۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۲-۳٫
قطع: ‮۸*‭۱۵‬سم. ‭۱۷‬س. ‭۲۴۳‬گ. اندازه جلد: ‭۱۴‬*‭۲۱/۵‬سم. ‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱کبریت ده مثقال شیر گاو که …
۲از برای درد دل و ریاح بسیار نافع و مجرب است.
تزئینات متن:نشان‌ها و عنوان‌ها شنگرف.
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:تیماج مشکی.
رباعیات/ بابا طاهر، گ ۶پ – ۸ر.
مرآت المحققین/ محی‌الدین، گ ۸پ – ۳۲ر.
بحر المعارف (بخشی از…)/ ملا عبدالصمد همدانی، گ ۳۴ر – ۵۱پ.
کبریت احمر/ مظفر علی میرزا محمدتقی کرمانی، گ ۵۳پ – ۶۰پ.
تصوف و حلول و اتحاد و وحدت وجود/ محمدجعفر بن حاج صفرخان کبودرآهنگی، گ ۶۱پ – ۲۱۰پ.
نسخه عرق ماء الحیاه، گ ۲۱۱ر.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: در (گ ۲ر) مهری به نام عبدالله هست.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد هفتم، صفحه ۵۴۷۱-۵۴۷۳٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: چند نسخه پزشکی است با عنوان کحل الجواهر، جهه رفع ناخوشی؛ انواع سودا، جهه تسکین عقرب‌گزیده.
صحافی شده در این جلد: تفسیر قمی (بخشی از…)/ علی بن ابراهیم قمی، گ ۳پ – ۶ر.
تاریخ: ۲۰۱۴۱۰۲۹
محل و شماره بازیابی: ۱۶۲۵۷۷

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

246

حجم (مگ)

44

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟