0

کفایه مجاهدیه (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

کفایه مجاهدیه (از: منصور بن محمد بن احمد، بن یوسف بن الیاس فقیه شیرازی.)

شماره بازیابی: ‭۳۲۲۲/۱‬
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۷۴۶‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: کفایه مجاهدیه [نسخه خطی]/ از: منصور بن محمد بن احمد، بن یوسف بن الیاس فقیه شیرازی.
تاریخ کتابت: ق ۱۲ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۱-۷۰٫
قطع: رقعی. ۱۰*۱۹سم. ۱۶۰ص. ۱۹س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱شکر و سپاس پادشاهی را سزد و حمد و ثنای بیقیاس خالقی را رسد… .
۲… و اظهار قدرت شامله مندرجست در تحت حکمت بالغه و هو یخرج الحی… بقدرته و مشیته.
تزئینات متن:عنوان‌ها شنگرف.
تصاویر:این ش دارای چند تصویر انسان کشیده شده.
نوع کاغذ:اصفهانی.
تزئینات جلد:تیماج سیاه.
نک: فهرست فونان؛ ۱۳-۱۵؛ مجلس. ش ۱۰۹۴ طباطبائی، ۱/ ۳۱۷۷ و ۱/ ۳۳۲۰٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱چند یادداشت پزشکی در آغاز و انجام نوشته.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: مهری در آغاز و انجام دیده می‌شود با نقش «مهدی الشریف».
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۰۵-۴۲۰۶٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: این کتاب در یک مقدمه و پنج مقاله و یک خاتمه چاپ شده است.
صحافی شده در این جلد: قانونچه/ محمد بن محمد چغمینی خوارزمی ( -۷۴۵ق.)، ص ۷۱-۱۶۰٫
تاریخ: ۲۰۱۳۰۷۰۳
محل و شماره بازیابی: ۱۱۲۰۰۴

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

89

حجم (مگ)

20

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟