0

ابومسلم سردار خراسان

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

ابومسلم سردار خراسان

ابومسلم سردار خراسان، کتابی است که توسط غلامحسین یوسفی نوشته شده‌است.

سرفصل‌ها

 • فصل اول: دورنمایی از روزگار ابومسلم
 • فصل دوم: ابومسلم کیست؟
 • فصل سوم: تصویری از ابومسلم
 • فصل چهارم: دعوت عباسی
 • فصل پنجم: ابومسلم در خراسان
 • فصل ششم: سقوط امویان در ایران
 • فصل هفتم: کار عراق
 • فصل هشتم: ابومسلم و خلفای عباسی
 • فصل نهم: هدف ابومسلم چه بود؟
 • فصل یازدهم: ابومسلم نامه
 • یادداشت‌ها
 • فهرست مآخذ
 • تصحیحات

توضیحات تکمیلی

نویسنده

غلامحسین یوسفی

تعداد صفحات

250

حجم (مگ)

5

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟