0

ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخى‏

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی: حکومت مادها – آشور، لشکرکشی خشایارشاه اردشیر دوم و کوروش کوچک، لشکرکشی اسکندر به ایران

کتاب حاضر، دومین شمارگان از مجموعه “کتابخانه‌ی تاریخی” به نگارش “دیودور سیسیلی” نویسنده‌ی رومی است. “به طور کلی “کتابخانه‌ی تاریخی” دیودور سه دوره‌ی زمانی را دربر می‌گیرد. دوره‌ی نخست دوره‌ی طولانی پیش از جنگ تروا است که دیودور شش کتاب نخست را به آن اختصاص داد و سعی کرد داستان‌های افسانه‌ای آن دوران را روایت کند. هم چنان که خود دیودور اذعان می‌کند هیچ ترتیب تاریخی‌ای برای روایت رویدادهای افسانه‌ای این دوران رعایت نشده، زیرا هیچ منبع موثقی از این دوران در دست نبوده است. دوره‌ی دوم که کتاب‌های هفتم تا هفدهم به آن اختصاص یافته، با اشغال تروا آغاز می‌شود و با مرگ اسکندر پایان می‌پذیرد. دیودور برای شرح رویدادهای این دوره از گاه شماری‌ای که “آپولو دورآتنی” در قرن دوم پ. م با استفاده از کار “اراتوستن” و تکمیل آن نوشته بود، سود جست و گاه شماری وقایع خود را بر کار “آپولودور” و “اراتوستن” بنیان نهاد. شایان ذکر است که برای این دو تن، تاریخ تصرف تروا (۳/ ۱۱۸۴ پ. م) نقطه‌ی آغاز زمان تاریخی محسوب می‌شد. دوره‌ی سوم که کتاب‌های هفدهم تا چهلم به آن اختصاص یافته، از مرگ اسکندر (۳۲۳ پ. م) آغاز شده تا زمان دیودور را دربر می‌گیرد. این دوره به عصر یونانی مآبی (هلنیسم) معروف است. مطالب این کتاب عبارت‌اند از: “شرح مختصری از زندگانی دیودور”، “شرحی بر کتابخانه‌ی تاریخی”، “منابع دیودور در نگارش کتابخانه‌ی تاریخی”، “خلاصه‌ای از مهم‌ترین مطالب هر یک از کتاب‌ها”، “مقدمه‌ی دیودور بر کتابخانه‌ی تاریخی و بحث‌های پیرامون آن،”، “گاه شماری یا ترتیب تاریخی وقایع”، “نقش مردان بزرگ”، “تاریخ جنگ‌ها”، “جغرافیا و قوم شناسی”، “دل مشغولی‌های اخلاقی و مذهبی”،”زبان و سبک نگارش دیودور”، “کتابخانه‌ی تاریخی دیودور در ادوار گذشته”، “کتاب‌ دوم: سرزمین میان رودان (بین النهرین)، حکومت مادها، آشور”، “کتاب یازدهم: لشکرکشی خشایارشا به اروپا”، “کتاب چهاردهم: پادشاهی اردشیر اول و اردشیر دوم هخامنشی”، “کتاب پانزدهم: لشکرکشی کوروش کوچک علیه برادرش اردشیر دوم” و “کتاب هفدهم: لشکرکشی اسکندر به آسیا”.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حمید بیکس‌شورکایی، سیسیلی دیودوروس

مترجم

اسماعیل سنگاری

تعداد صفحات

1173

حجم (مگ)

5.8

نوع فایل

تایپ شده

دیدگاهی دارید؟