0

 

 

رستم و اسفندیار (صوتی)


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

رستم و اسفندیار

.

شرح داستان رستم و اسفندیار. توسط زنده یاد دکتر سید محمد جعفر محجوب
رزم رستمِ جهان پهلوان با شاهزاده پهلوانی بنام اسفندیار چنان پیچیده در رمز و رازست که تنها با رمزگشایی میتوان به اندیشه های نهفته در آن پی برد. رستم در برابر اسفندیار قرار می گیرد و باید دستهایش بسته و سپس به درگاه پادشاه، گشتاسب برده شود. تنها با انجام این شرط است که گشتاسب پادشاهی را به فرزندش اسفندیار وامی گذارد.
 رستم، نماد ابرمرد ایرانی ست که قرار است با بسته شدن دستهای او، اسفندیار، کمربستۀ زرتشت پیامبر بر اورنگ پادشاهی تکیه زند. بر اساس اسطوره های ایرانی، هیچکس نباید و نمی تواند بر دستان رستم بند بزند. از طرفی دست به بند ندادن مساوی با رزم و نبرد با اسفندیار است. اما با او نیز نمی توان نبرد آغازید زیرا اسفندیار دست پروردۀ خاندان کیان است، پشت و پناه ایران است، رویین تن است، و کشندۀ او به ملعنت آسمانی دچار می شود و هیچگاه آب خوش از گلویش پایین نمی رود.
رستم هم نه می تواند و نه می خواهد که دست به بند دهد.
پس اکنون جهان پهلوانی که از هفت خوان گذشته و نبردهای بسیار برای ایران کرده و از آزمایش های بزرگ سربلند بیرون آمده، در برابر آخرین آزمایش زندگانی خود و سهمگین ترین آنها قرار می گیرد. به راستی رستم در برابر اسفندیار چه راهی را باید برگزیند و چه کاری را باید انجام دهد؟

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ابوالقاسم فردوسی

گوینده

دکتر سید محمد جعفر محجوب

حجم (مگ)

96

مدت زمان (دقیقه)

400

دیدگاهی دارید؟