0

کارمن

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

کارمن

درجهان هنر خیلی اتفاق افتاده است که بر اساس یک قصه آثار مختلف نمایشی پدید آمده است، اما شاید شاخص ترین نمونه که در اوج قرار می گیرد تنها یک قصه باشد کارمن. همین قصه کوتاه الهام بخش و جان مایه خلق آثار فراوانی در تئاتر، نمایش عروسکی، موسیقی ،اپرا، باله و سینما بوده است که بعلت ساختار قوی موضوع و شخصیت های قصه اصلی توانسته اند جایگاه ویژه ای را در این هنرها برای خود کسب کنند. حاصل تمام این تولیدات خاطره ای است که در ذهن ها مانده است. و یک نام کارمن.

آغاز داستان:
وقتی میخواستم از کردو راه بیفتم، یک راهنما و دو اسب کرایه کردم و چند دست لباس و یادداشتهای سزار، همه بار و بنه ام بود.چند روز توی بخش های مرتفع صحرای کاشنا سرگردان بودم. سوخته از آفتابی داغ، به شدت خسته، بی رمق و تشنه. پشت سر هم سزار و فرزندان پومپه را لعنت می کردم که ناگهان دوترها جایی سرسبز و پوشیده از نی و جگن دیدم. معلوم بود که باید چشمه ای در آن نزدیکی ها باشد…

توضیحات تکمیلی

نویسنده

پروسپه مریمه

مترجم

رضا چابک رو

تعداد صقحات

74

حجم (مگ)

1.1

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟