0

دست های بسته

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

دست های بسته

سرفصلهای کتاب:
-ای ایران
-وصله ی ناجور
-الی خانم
-یکی بود یکی نبود
-دست های بسته
-شکسته

بخشهایی از کتاب:
بی شک زندگی پیدا کردن راهی انسانی تر و بهتر است . زندگی مبارزه ای سخت و پیگیر است . زندگی دوست داشتن آنهایی است که دوست داشتن جزیی از وجودشان است .

اشکال مردهای اجتماع ما این است که مادرهای بدی دارند . مادرهایی که با تمام رنجی که خودشان از دست مردهایشان کشیده اند باز پسرانشان را برای همان نقش مشابه شوهرانشان تربیت می کنند .

گاهی انسان در زندگی مجبور است در ازای موقعیت مناسبی که در مقابلش قرار گرفته بعضی از چیزها را فدا کند . زندگی همه اش همین است . باید ببینی در مقابل قیمتی که می پردازی چه به دست می آوری.

زندکی یک روز آغاز می شود و یک روز پایان می گیرد . دوستی ها یک روز شروع می شود و یک روز تمام می شود. می دانی کورت عشق مانند صندوقچه ای است صندوقچه ای پر از قطرات فراوان عشق. یک روز آخرین قطره این ظرف می چکد و تمام می شود.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

روح انگیز شریفیان

تعداد صفحات

217

حجم (مگ)

4

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟