0

فاجعه در کرانه دریا

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

فاجعه در کرانه دریا

کتاب “ فاجعه در کرانه دریا ” شاهکار اونوره دو بالزاک می‌باشد. این نسخه از کتاب توسط لیلی ستارزاده و سیاوش سرتیپی به فارسی ترجمه گردیده است.

کتاب حاضر با یک مقدمه سترگ و معرفی زندگی و آثار بالزاک آغاز شده و سپس ترجمه پنج داستان از این نویسنده را در برمی‌گیرد. این داستان‌‌ها از قرار زیر است:

– ال‌ووردوگو
– فاجعه در کرانه دریا
– رویدادی ضمنی در حکومت ترور
– خداحافظ
– سرباز وظیفه

در پایان نیز به کتابشناسی آثار اونوره دو بالزاک – این نویسنده نامدار فرانسوی و بنیانگذار مکتب نوگرایی در ادبیات عصر جدید – پرداخته شده است.

داستان از مجلس رقص آغاز می گردد. یکی از بزرگان شهر این مجلس را ترتیب داده و تعدادی از سربازان را به خود مشغول داشته است. فرمانده ی آنها که در اعماق افکارش فکر دختر این اشراف زاده را با نومیدی در سر می پروراند قدم زنان از مجلس دور می شود و در ساحل متوجه ورود مخفیانه ی کشتی انگلیسی می گردد و ناگهان صدای یکی از سربازانش را می شنود که برایش توضیح می دهد که به دنبال یکی از افراد مجلس رقص آمده و شاهد بوده که برای راهنمایی کشتی جنگی، توده ای آتش در ساحل روشن کرده است.
سرباز نگون بخت نمی تواند ادامه دهد چرا که گلوله ای مغزش را متلاشی می کند. فرمانده که ویکتور مارشال نام دارد قصد می کند که خود را به داخل یک دره پرتاب کند که دست دختر اشراف زاده که کلارا نام دارد دستش را می گیرد و به او می گوید که برادرانش برای کشتن ویکتور در تعقیب او هستند. کلارا پای صخره اسبی را برای ویکتور گذاشته است و..

اطلاعات بیشتر

نویسنده

انوره دو بالزاک

مترجم

لیلی ستارزاده سیاوش سرتیپی

تعداد صفحات

251

حجم (مگ)

2.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟