0

 

 

دی‍وان‌ ف‍رخ‍ی‌ ی‍زدی‌


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

دی‍وان‌ ف‍رخ‍ی‌ ی‍زدی‌: غ‍زل‍ی‍ات‌، ق‍ص‍ای‍د و ق‍طع‍ات‌ و رب‍اع‍ی‍ات‌ و ف‍ت‍ح‍ن‍ام‍ه‌

میرزا محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا) (۱۲۶۸ خورشیدی – ۲۵ مهر ۱۳۱۸) شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه و دموکرات صدر مشروطیت است. وی سردبیر نشریات حزب کمونیست ایران از جمله روزنامه طوفان بود. او همچنین نماینده مردم یزد در دوره هفتم مجلس شورای ملی بود و در زندان قصر فوت کرده‌است. مدفن او نامعلوم است.

در ابتداى این کتاب آنچه که بیشتر باعث شهرت و محبوبیّت فرّخى شد، یعنى غزلهاى او، به اضافه چند قصیده و قطعه قرار گرفته و سعى شده است که براساس برخى اشارات تاریخى، و ارجاعات وقایع عصرى، در حدّ امکان این آثار مطابق تاریخ سرودن یا انتشار آنها سامان یابد.

طبعآ در این سامانیابى جدید اطمینان کامل وجود ندارد، امّا حداقل در پایان این بخش غزلهاى مربوط به دوران طولانى زندان او به ترتیب در کنار هم قرار گرفته و آخرین غزل نیز شعرى است که موجب مرگ فرّخى شده است؛ سپس بخش رباعیّات او را خواهیم داشت و آنگاه به اشعار بازیافته مىرسیم، چند شعرى که به وسیله تدوینکنندگان کتاب یافته شده است.

واپسین قسمت این مجموعه نیز شامل آثار پراکندهاى است که فرّخى به مناسبتهاى گوناگون ساخته و در قیاس با غزلهاى او اهمیّت درجه اوّل ندارد، و سرانجام سالشمار مفصّل زندگى فرّخى یزدى که حاصل کوششى چندساله است چهره سراسرى کتاب حاضر را تکمیل مىکند

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فرخی یزدی
ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ و ش‍رح‌ اح‍وال‌ ش‍اع‍ر ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌: ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ک‍ی‌

تعداد صفحات

148

حجم (مگ)

4.8

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟