0

موبی دیک (صوتی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

موبی دیک

یکی از باشکوهترین رودررویی های انسان و طبیعت در قالب جستجو برای یافتن بخش مهمی از هویت خویشتن ( موبی دیک) که در دل اقیانوس ها و دریاها ( درون آدمی) سیر می کند.مهار موبی دیک، وال بزرگ، نمادی از مهار نفس درون است…موبی دیک هنوز پس از یک قرن خواندنی و شنیدنی ست.
«اسماعیل» در جست و جوی یک شغل دریایی با مردی به نام کوکوک آشنا می شود و در این مسیر به کشتی بزرگی پا می گذارد که کاپیتانش فردی به نام «اِهِب» است که برای انتقام از بزرگ‌ترین وال سفید دریاها به نام «موبی دیک» راهی یک سفر پرخطر می شود.

شاهکار هرمان ملویل و یکی از بزرگ‌ترین آثار در تاریخ ادبیات، بدین شکل آغاز می شود: «مرا اسماعیل صدا کنید»،
اسماعیل که به گونه ای وارد ماجراجویی وسواس گونه ی ناخدا اهب برای کشتن نهنگ سفید، موبی دیک، شده است، خود را درگیر نبردی مافوق طبیعی میان خیر و شر می یابد…

نسخه های دیگر این کتاب

توضیحات تکمیلی

نویسنده

هرمان ملویل

عوامل

ترجمه / اقتباس شنیداری
محمدباقر رضایی
تهیه‌کننده رادیویی
رضا قربانی
سردبیر رادیویی
محسن حکیم معانی

گوینده

بهروز رضوی

حجم (مگ)

40

مدت زمان (دقیقه)

125

دیدگاهی دارید؟