0

هفت قانون معنوی موفقیت (صوتی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

کتاب صوتی هفت قانون معنوی موفقیت

کتاب «هفت قانون معنویت موفقیت» نوشته دیپاک چوپرا ( -۱۹۴۶) نویسنده و پزشک هندی آمریکایی الاصل است.

دیپاک چوپرا نویسنده کتاب هفت قانون معنوی موفقیت رهبری است که در زمینه رابطه علمی ذهن و تن و توانایی انسان، آوازه جهانی دارد.

نویسنده کتابهای پر فروشی چون ذهن بی انتها ، جسم پر دوام، و شفای کوآنتومی و آفرینش فراوانی و تعدادی بر نامه های ویدئویی است. کتابهای دیپاک چوپرا به بیش از بیست و پنج زبان ترجمه شده اند و در سراسر آمریکا و هندوستان و اروپا و ژاپن و استرالیا ، سخنرانی می کند. کتاب صوتی هفت قانون معنوی موفیت را دنبال کنید.

عنوان کتاب هفت قانون معنوی موفقیت است ولی می توان آن را هفت قانون معنوی زندگی نیز نامید. زیرا همان اصولی را عرضه می کند که طبیعت برای آفرینش هر چیز در بعد مادی از آنها سود می جوید. موفقیت در زندگی را می توان بصورت گسترش مدام شادمانی و تحقق فزاینده هدفهای ارزشمند تعریف کرد.

دیباک چوپرا به صورت کاربردی ، هفت قانون معنوی موفقیت را تشریح میکند و سپس تمرینات عملی به موازات ان توضیح داده شده است . در این کتاب روش های فرا ماده ای رسیدن به کامیابی و موفقیت را ابتدا به صورت تئوری و سپس در قالب تمرین عملی به خواننده ارائه می دهد .

کتاب را در ۹ قسمت بشنوید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

دیپاک چوپرا 

حجم (مگ)

57

مدت زمان (دقیقه)

115

دیدگاهی دارید؟