0

یونانیان و بربرها

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

یونانیان و بربرها

در این کتاب از دیدگاهی انتقادی و پرسشگر به تاریخ ایران باستان و علی الخصوص روابط و نبردهای دو امپراتوری بزرگ باستان ، ایران و یونان ، پرداخته شده است. همچنین پیرامون افسانه هایی که در تاریخ در خصوص یونان و تمدن آن ساخته شده است به تحقیق می پردازد. البته بدیع به هیچ عنوان منکر خدمات گرانبهایی که یونانیان به تمدن و معرفت بشری نموده اند نیست بلکه معتقد است ریشه تمدن یونانی در جایی دیگر و در ارتباط با مردمی است که بر آنها تقدم داشته اند و آن مردم ، اقوام و ملت مشرق زمین به ویژه ساکنین سواحل نیل و فرات بوده اند. در این کتاب دلایل و براهین بسیاری در اثبات این ادعا اقامه شده است.

حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: پ‍رواز، ۱۳۶۴.شایان ذکر است که دوره ۱۵ جلدی این اثر در سال ۱۳۸۲ توسط انتشارات توس به چاپ رسیده است که عناوین هر جلد به قرار زیر است:
جلد اول: خطا در تاریخ، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر
جلد دوم: دو جهان مکمل یکدیگر، ترجمه ع. روح‌بخشان
جلد سوم: شوش در برابر آتن، ترجمه قاسم صنعوی
جلد چهارم: سالامیس و پلاته، دفتر اول‌، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر
جلد چهارم: افسانۀ پیروزی، دفتر دوم، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر
جلد پنجم: صلح شاه، دفتر اول: ضمن قرائت توسیدید، ترجمه قاسم صنعوی
جلد پنجم: صلح شاه، دفتر دوم: پیروزی‌های دیپلماتیک شوش پس از جنگ‌های مادی،
ترجمه قاسم صنعوی
جلد پنجم: صلح شاه، دفتر سوم: از صلح کالیاس تا پیمان کالسدوان، ترجمه قاسم
صنعوی
جلد پنجم: صلح شاه، دفتر چهارم: از پیمان کالسدوان تا صلح آنتالکیداس، ترجمه
قاسم صنعوی
جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد، دفتر اول: از تهاجم مقدونی تا مرگ اسکندر، ترجمه
قاسم صنعوی
جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد، دفتر دوم: جانشینان، ترجمه قاسم صنعوی
جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد، دفتر سوم: سلوکیان وارثان جاه‌طلبی‌های مقدونیه
در آسیا، ترجمه قاسم صنعوی
جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد، دفتر چهارم: رخنه رم در آسیا و نتیجه‌های آن، ترجمه
قاسم صنعوی
جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد، دفتر پنجم: مهرداد اوپاتور یا طغیان آسیا، ترجمه
قاسم صنعوی
جلد پانزدهم: فهرست و پیوست‌ها (شرح حال نویسنده و فهرست اعلام توصیفی و …)

اطلاعات بیشتر

نویسنده

امیر مهدی بدیع

مترجم

احمد آرام

تعداد صفحات

443

حجم (مگ)

45

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟