0

فنون و منابع در ایران

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

فنون و منابع در ایران

کتاب به ترتیبی موضوعی سازمان یافته است؛ فصل نخست کتاب مرتبط است به چرخ و کاربردهای مختلف آن، و نیز عناصر عمدهی تولید مکانیکی: چوب و ذغال؛ ذغال سنگ و روغن، سنگ و آب، از جمله عملیات اصلی آبیاری. نویسنده در مقدمه خاطرنشان می کند که قنات و سایر عملیات آبیاری به نحو نسبتا مطلوبی مورد مطالعه قرار گرفته اند، از این رو به این عملیات نسبت به مطالعات تخصصی دیگر، توجه کمتری میکند. در عوض، بر مبنای مأخذهای متنوع، ماشین ها و ادوات کمتر مطالعه شده را با بیش تر تشریح می کند.
فصل دوم کتاب به ماشین ها، از جمله ادوات بالا کشیدن آب (مانند چرخ ایرانی) و آسیاب ها، از جمله آنها که مخصوص شکر و روغن و برنج و کاغذ اند، می پردازد….

در این کتاب، تاریخ تکنولوژی و کاربرد مواد در ایران از قرن اول تا قرن سیزدهم هجری بررسی گردیده است. موضوعات کتاب این عناوین را شامل می‌شود: “چرخ و ارابه”، “چوب”، “زغال سنگ و نفت”، “سنگ”، “آب”، “دستگاه‌های بالابری آب”، “آسیاها”، “کاربردهای دیگر آسیاب”، “ساعت مکانیکی”، “سیستم فنی ایران” و “قطعه‌هایی از یک دست نوشته فنی”.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

پرویز محبی

مترجم

آرام قریب برای انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران

تعداد صفحات

359

حجم (مگ)

17.5

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟