0

واهمه های زمینی

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

واهمه های زمینی

«واهمه های زمینی» نام رمان حجیمی از جناب نبی عظیمی نویسندهء کوشا و زیبانویس است که چندی پیش به ادارهء فردا رسیده است. به دنبال «سایه های هول» رمان بزرگ دیگر عظیمی که با پسند و قبول فراوان دوستداران هنر رمان نویسی همراه بود این دومین رمان گام بلند دیگریست که در گسترهء ادبیات داستانی ما برداشته شده است.
درین رمان مسایل مختلف اجتماعی با هم عجین شده اند. رمان حول قضایای سیاسی جنبش چپ که در دههء چهارم متشکل شد می چرخد.
«شرین» چهرهء مرکزی رمان در فراز و فرود فعالیت های مخفی و علنیِ این جریان رادیکال، سرگذشت و ماجرا های هیجان انگیزی را پشت سر می گذارد که خبر از نمو و رشد جوانه هایی جهانبینی جدیدی می دهد.
نگاه عظیمی به رویداد های آن دوره، نگاه دقیق و در مواردی مستند است. نبی عظیمی کوشیده است با نگاهی از درون! نفس حوادث را بشکافد و نتایج جالبی بدست دهد. دیدگاه نبی عظیمی در این اثر غیرمتعارف و در موارد زیادی تازه است.
نسل امروز که در آن روزگار حضور نداشتند و شاهد گرم و سرد برخورد ها و تقابل های نیرو های مختلف سیاسی نبودند می توانند از این رمان واقعتگرا و دلچسپ چیز های زیادی بیاموزند و آنرا به مثابهء آیینهء عبرت بکار برند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمدنبی عظیمی

تعداد صفحات

422

حجم (مگ)

2.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟