0

الیاس پورتولو

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

الیاس پورتولو

 

 

«الیاس» و «مادالِنا» قصد داشتند با هم ازدواج کنند، ولی الیاس به زندان افتاد و خانواده او تصمیم گرفتند مادالنا با «پیترو» برادر الیاس ازدواج کند. ناگهان بی گناهی الیاس به اثبات رسید و او از زندان آزاد شد. خانواده او این اتفاق را مشیت الهی دانستند و از ازدواج پیترو و مادالنا منصرف نشدند.
الیاس برای کار با پدرش به چراگاه رفت و «مارتینو مونه» او را ترغیب کرد تا فرصت است با مادر خود «آندّا» حرف بزند که هنوز به مادالنا دلبستگی دارد، ولی الیاس جرئت این کار را نیافت. پیترو و مادالنا با هم ازدواج کردند و زندگی روال عادی خود را ادامه داد. مدتی گذشت و الیاس برادرش «ماتیا» را به دنبال مارتینو مونه فرستاد و منتظرش نشست تا مارتینو نزد او آمد…

اطلاعات بیشتر

نویسنده

گراتزیا دلددا

مترجم

بهمن فرزانه

تعداد صقحات

260

حجم (مگ)

2.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟