0

منشآت فرهاد میرزا

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

منشآت فرهاد میرزا

نگارنده‌ی این منشآت،”فرهاد میرزا”(معتمدالدوله) فرزند پانزدهم عباس میرزا، از شاهزادگان دودمان قاجار است.

این منشآت شامل نوشته‌ها یا نامه‌هایی است که مخاطبانش در عصر ناصری اغلب از وابستگان سلطنت یا عمال حکومت بوده‌اند. سبک نوشته‌ها،منشیانه و مترسلانه است که در آن صناعات ادبی به وفور یافت می‌شود.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

فرهاد میرزا معتمدالدوله

مصحح

به اهتمام غلامرضا طباطبائی مجد

تعداد صفحات

363

حجم (مگ)

3.6

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟