0

صلیب آتشین

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

صلیب آتشین

پس از کشته شدن یکی از دوستان یک عضو سازمان جاسوسی نظر تویید و گروهش به وقایعی که در فرانسه به وقوع می پیوندد جلب میشود. مامور مخفی گروه در فرانسه کشته می شود و کاملا مشخص است که اوضاع در فرانسه از کنترل خارج شده…

ژنرال فرانسوی با برنامه ریزی طولانی و فراهم آوردن امکانات مناسب قصد دارد به مقام ریاست جمهور فرانسه دست یابد و به شیوه دیکتاتوری حکومت کند. او که رئیس جمهور و نخست وزیر را ترور و از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی سوءاستفاده می کند، به آشوب و بلوا دامن می زند اما اروپاییها به ویژه آلمانیها مایل نیستند رژیمی نظامی و استبدادی در کشور همسایه شان فرانسه برقرار شود و به همین دلیل خود نیز قربانی زیاده طلبی و توطئه های او می شوند.

آغاز داستان:
ماه نوامبر بود. پاولا گری برای حفظ جانش فرار کرد. او زیر آسمان توفانی و ابری ایالت سافولک انگلستان از میان مرداب به سمت درختان همیشه سبز می دوید. بار دیگر از میان ناله باد که از سوی دریا می وزید، صدای پارس سگان شکاری و مردانی را که به دنبال آنها می دویدند، شنید. از روی شانه به عقب نگریست. دوستش کرین رزواتر با فاصله اندکی به زحمت از روی زمین های ناهموار می دوید. پاولا می خواست برگردد و دوستش را تشویق کند تا سریعتر بدود، اما فاصله مردان خطرناکی که آنها را تعقیب می کردند، هر لحظه کمتر میشد. او فریاد زد:
“کرین به سمت درختها برو”
اما صدایش در طوفان ناپدید شد. او با ترس و وحشت می دوید و به سختی نفس می کشید…

توضیحات تکمیلی

نویسنده

کالین فوربز

مترجم

محمد قصاع

تعداد صفحات

564

حجم (مگ)

8.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟