0

شعله

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

شعله

خلاصه کتاب شعله جواد فاضل:

در ابهام بیگانگی آشنایی داشتیم و در شهر آشنایان به دنبال هم می گشتیم آنجا کجا بود که هر چه داشت نور و نعمت و فرو فروز داشت کجا بود که هر چه بود لطف و لذت و سرور و صفا بود؟ آنجا کجا بود که اگر روز بود بی منت خورشید روشن بودیم و اگر شب بود بی ناز مهتاب روشنایی داشتیم. در آنجا بهار ما خزان نداشت و بهشت ما همسایه دوزخ نبود. جوانی ما را با ابدیت تضمین کرده بودند و به عشق…

اطلاعات بیشتر

نویسنده

جواد فاضل

تعداد صفحات

266

حجم (مگ)

4.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟