0

چهل و پنج نفر

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

چهل و پنج نفر

 

 

وقایع داستان در زمان پادشاهی هانری سوم (پسر کاترین دو مدیسی) در فرانسه روی میدهد. پادشاهی هانری توسط سه دشمن اصلی تهدید می شده است .اولی تشکیلاتی بوده به نام همبستگی که برای به قدرت رساندن گیز ها (خاندانی توطئه چین علیه هانری) . بهانه ی آنها برای مخالفت با هانری ناتوانی او در نابود ساختن تمامی پروتستان ها بوده است ،دومین دشمن پادشاه شوهر خواهرش شاه ناوار بوده است.

از مقدمه کتاب:
عنوان چهل و پنج نفر همانند شخصیت هایی که بیانگر آن هستند، کنجکاوی انسان را بر می انگیزد.
چهل و پنج نفر از اهالی گاسکونی که در صبح یکی از روزهای ماه اکتبر سال ۱۵۸۵ جلوی نُه دروازه پاریس که تنها به دلیل دلمشغولی و تشویش پادشاه فرانسه به روی مردم بسته شده بود، گرد آمدند. پایتخت فرانسه در این ساعات در دلهره و نگرانی به سر می برد، گویی قرار است ارواحی ظاهر گردند. به اصطلاح معروف آب در دیگ داشت به نقطه جوش می رسید. اتحاد کاتولیک که ثمره اتحاد مقدس بود، پنهانی بورژاها را تحت عنوان نبرد برای پیروزی خداوند و خاندان لورن مسلح می کرد. این عقیده که امروز گیزها در پاریس هستند و فردا در لوور و پس فردا بر تخت سلطنت خواهند بود، دهان به دهان می گشت.
اما در دربار هانری سوم، مقربان چاپلوس سعی می کردند، محیط کاخ را همواره در گذشته ای که از عطر گلهای موگه سرشار بود و بی هیچ پروایی با خلقت های شاهانه به خوابگاه راه می بافت، بدور از وقایعی که در شرف تکوین بود، نگهدارند…

اطلاعات بیشتر

نویسنده

الکساندر دوما

مترجم

سعید آذری

تعداد صقحات

1000

حجم (مگ)

11.3

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟