0

زن دربدر

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

زن دربدر

از متن کتاب:
در یکی از شبهای گرم تابستان که روشنایی ضعیف ماه سطح جنگل را روشن کرده بود گراف هانس فن دنر فلس با جنگلبان پیرش در عقب شکار در خیابانهای جنگل می گردیدند که ناگاه جنگلبان صدا زد: آقای گراف می بیند آنجا علفهای بلند چطور حرکت می کنند؟ حتما خوک بزرگی هست که آنجا خوابیده.
گراف تفنگ دو لول شکاری اعلایی که در دستش بود حاضر کرده، قراول رفت و قدری خودداری نمود. پرسید: آیا یقین داری که شکاری است؟
بلی حتما هست. آتش کنید تا فرار نکرده.
گراف قراول رفته؛ صدای تیر با صدائی مثل ناله ای که از قلب انسان مجروحی خارج شود بلند شد. دست گراف لرزیده، تفنگ روی زمین افتاد و خودش کج شده، به درختی تکیه داد و گفت: آه جنگلبان برای رضای خدا تو مرا به قتل نفس….. و نتوانست کلامش را به اتمام برساند. اعضای بدنش می لرزید و صدای برهم خوردن دندانهایش شنیده میشد…

اطلاعات بیشتر

نویسنده

آلبرت برایر

مترجم

محمدحسین میرزا جهانبانی

تعداد صفحات

180

حجم (مگ)

3.8

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟