0

تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم

این اثر شامل گفتارهایی است در تاریخ فکر: نخستین بنیاد شهرهای آزاد، اندیشه اجتماعی و سیاسی، قانون کنستی توسیون، جنبش عقلی و طبیعی، انتقاد عقل تاریخی – مجموعا در محدوده مشخص تاریخی: از سومر تا کِرِت و خِطّی و کارتاژ و ایونی و یونان و روم. به رویهم مبحثی است در حرکت فکر و مدنیت و فلسفه حکومت.
در این مقولات و درباره دیگر موضوع های این مبحث وسیع – مقالات و رسالات تخصصی فراوان نوشته شده با نظرگاههای گوناگون. تحقیقات جدید خاصه در چهل پنجاه سال اخیر، آرای پیشینیان را در سیر و دانش و فکر و ماهیت بنیادهای سیاسی جامعه های کهن دگرگون کرده است. توجه من هم در درجه اول معطوف به مطالعات تازه و آرای نو است.

دیگر آثار فریدون آدمیت

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فریدون آدمیت

تعداد صفحات

256

حجم (مگ)

4.7

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟