0

داستانواره های تاریخ

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

داستانواره های تاریخ

فواد فاروقی نویسنده ، روزنامه نویس، مقاله نویس، ویراستار و شاعر متولد ۸ شهریور ۱۳۲۳ در بستک لارستان در استان فارساست تحصیلاتابندایی را در مدرسه ابن سینا ی شیراز و جمشید جم (مدرسه زرتشتیان) تهران و دبیرستان های البرز، رازی آبادان، دارالفنون تهران گذراند ازاستادان وی در مطبوعات میتوان به دکتر علی بهزادی، اسماعیل جمشیدی، جواد کلهر، ذبیح الله منصوری، کارو و محمد عاصمیاشاره کرد . وی به نویسندگانی چون بهرام بیضایی، محمود دولت آبادی علاقه زیادی دارد

از متن کتاب:اردشیر شاه ، ارباس را واداشت که به او نزدیک شود . زانو بزند ، و بعد به روسپی امر کرد تا بر شانه های ارباس سوار شود! زن هرزه لحظه یی درنگ کرد ، اما هنگامی که نگاهش در نگاه آمرانه شاه گره خورد ، به دستور اردشیر تن در داد ، بر شانه های ارباس قرار گرفت ، بدان گونه که بر اسب سوار می شوند! مردم کوی و گذر با چشمان خود ، مردی را می دیدند که زنی رسوا و هرزه را روی شانه هایش سوار کرده است در حالی که شاه و درباریان در پی اویند و دمی تنهایش نمی گذارند .

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فواد فاروقی

تعداد صقحات

254

حجم (مگ)

2.6

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟