0

اگر شبی از شبهای زمستان مسافری

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

اگر شبی از شبهای زمستان مسافری

کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری نوشتهی ایتالو کالوینو برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. این کتاب به سبک پست مدرن نوشته شده است.

سبک پست مدرن نوعی نگارش ادبی است که در قرن بیستم باب شد. در این سبک نویسنده به هیچ قانونی پایبند نیست و در جاهایی دیده شده است که نویسنده خود خواننده را مورد خطاب قرار میدهد. لیلی گلستان مترجم این کتاب دربارهی آن مینویسد:

«چون هر قصه با سبک خاص خودش نوشته شده بود، پس کتابی بود با سبکهای مختلف. هم خوانش آن سخت بود و هم اینکه تا میآمدم با سبک یک قصه خو بگیرم قصه تمام میشد و قصهای دیگر با سبکی دیگر شروع میشد. ترجمهٔ آن بسیار برایم جذاب و درواقع یکجور کشتیگرفتن با متن بود.»

این داستان از “ایتالو کالوینو “شکلی کاملا منحصر به فرد دارد .در داستان دو رشته عوامل جداگانه پی گرفته می‌شود .
در بخشی از کتاب که از یک تا دوازده شماره‌گذاری شده، داستان یک زن و مرد خواننده کتاب آغاز می‌گردد و پایان می‌یابد .خواننده مرد مشغول خواندن کتابی است از “ایتالو کالوینو “با عنوان “اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری”، اما بر اثر اشتباه در صحافی، فقط شانزده صفحه از آن رمان در کتاب موجود بوده بقیه از کتاب دیگری است .
خواننده برای عوض کردن کتاب نزد ناشر می‌رود .در آن جا به دختری بر می‌خورد که همان کتاب را خوانده و به همان اشکال برخورده است .اما در دوازده فصل رمان، ده سر آغاز از ده رمان برجسته به گونه‌ای ناتمام گنجانده می‌شود که در حقیقت، در هر یک از آنها یکی از موضوعات معمول نویسندگان کنونی به میان می‌آید .

اطلاعات بیشتر

نویسنده

ایتالو کالوینو

مترجم

لیلی گلستان

تعداد صقحات

315

حجم (مگ)

3

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

شماره کتابشناسی ملی م‌81-2273
سرشناسه کالوینو، ایتالو، 1923 – 1985م.
Calvino, Italo
عنوان و نام پدیدآور اگر شبی از شبهای زمستان مسافری / ایتالو کالونیا ؛ ترجمه لیلی گلستان‌.
وضعیت ویراست [ویراست 2].
مشخصات نشر تهران‌: آگه، 1381.
مشخصات ظاهری [317] ص‌.
وضعیت فهرست نویسی برونسپاری
یادداشت عنوان اصلی: Se una notte d'inverno un viaggiatore = If on a winter's night… .
یادداشت چاپ سوم: زمستان 1381.
یادداشت چاپ چهارم: پاییز 1385.
یادداشت چاپ پنجم: زمستان 1386.
یادداشت چاپ ششم: بهار 1388.
یادداشت چاپ هفتم : 1389.
یادداشت چاپ نهم و دهم : 1392.
یادداشت چاپ یازدهم : 1393.
موضوع داستان‌های ایتالیایی — قرن 20م.
شناسه افزوده گلستان‌، لیلی‌، 1323 -، مترجم
رده بندی کنگره PQ4839/الف‌8 1381
رده بندی دیویی 853/914
یادداشت عنوان اصلی: Se una notte d'inverno un viaggiatore = If on a winter's night… .

دیدگاهی دارید؟