0

یوزپلنگ

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

یوزپلنگ

رمان “یوزپلنگ “روایت واقعیات تاریخی است ;البته نه به شکل تاریخ‌نگاری .در این رمان ماجرا از منظر “پرنسس سالینا “روایت می‌شود .

قوای “گاریبالدی ” در جزیره سیسیل پیاده شده‌اند و با سوقط رژیم پیشین رفته رفته کشور ایتالیا شکل می‌گیرد و منسجم می‌شود .اینک طبقه نوین بورژوازی جانشین طبقه اشراف فئودالی شده و جامعه به شدت بحران‌زده شده است .ارزش‌های تثبیت شده سنتی یکایک رنگ می‌بازد و در این هنگامه، بازار تحقیر و توهین گرم است .
بدین ترتیب، پرنسس سالینا با دشواری‌های بسیاری دست به گریبان بوده تجربه تاریخی سرزمینش را با افول طبقه اشراف شاهد است .

اطلاعات بیشتر

نویسنده

جوزپه تومازی دی لامپه دوزا

مترجم

نادیا معاونی

تعداد صقحات

323

حجم (مگ)

3.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

شماره کتابشناسی ملی م‌80-29979
سرشناسه تومازی دی لامپه‌دوزا، جوزپه‌، م‌1957 – 1896
Tomasi di Lampednsa, Giuseppe
عنوان و نام پدیدآور یوزپلنگ‌/ جوزپه تومازی دی لامپه دوزا؛ ترجمه نادیا معاونی‌
مشخصات نشر تهران‌: ققنوس‌، 1381.
مشخصات ظاهری ص 317
وضعیت فهرست نویسی فهرستنویسی قبلی‌
یادداشت عنوان اصلی‌: Il gattopardo.
موضوع داستانهای ایتالیایی — قرن م‌20
شناسه افزوده معاونی‌، نادیا، 1341 – ، مترجم‌
رده بندی کنگره PQ4814/ی‌9 1381
رده بندی دیویی 853/914ت‌876ی 1381

دیدگاهی دارید؟