0

باغ ایرانی

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

باغ ایرانی

در این شعر، که به یاد و حسرت گذشته‌‌ها سروده شده، سرزمین مادری ایرانیان با تمام خصوصیات منحصر به فردش گم شده است

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فرشته مولوی

مترجم

تعداد صقحات

50

حجم (مگ)

4.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

سرشناسه : م‍ول‍وی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، – ۱۳۳۲
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍اغ‌ ای‍ران‍ی‌/ ف‍رش‍ت‍ه‌ م‍ول‍وی‌؛ ع‍ک‍س‌ پ‍ری‌ ری‍اح‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍رش‍ت‍ه‌ م‍ول‍وی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱ ج‌(ب‍دون‌ ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌)، م‍ص‍ور
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Fereshteh Molavi. The Persian garden‬.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ — ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ری‍اح‍ی‌، پ‍ری‌، ۱۳۵۶ – . ع‍ک‍اس‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۲۳‭/و۶۷ب‌۲ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۲۹۰۷

دیدگاهی دارید؟