0

عدالت اجرا شده است

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

عدالت اجرا شده است

مروری بر کتاب

آیا بشر حق دارد به نام ترحم به زندگی بیماری لاعلاج پایان دهد؟
در هر صورت آیا بشر حق دارد به حکم رحم و مروت دست به قتل بزند ؟
آیا وزنه زندگی خصوصی قاضی در یکی از کفه های ترازو سنگینی نمیکند؟

زنی زیبا، محبوب و ثروتمند که به علت بیماری سرطان گلو به شدت رنج میبرده و هیچ گونه امیدی به نجاتش نبوده است به قتل میرساند. قاتل ادعا می کند که برای پایان دادن به رنج و درد بیمار و به خواهش مکرر او به زندگیش پایان داده است. در هر صورت هیئت منصفه خودشان گرفتاریها و رنجها و شادیهایشان بر لوح دلشان اثری میگذارد که هنگام قضاوت درباره متهم نمیتوانند خود را از قید آن رها سازند.
آیا بشر حق دارد به نام ترحم به زندگی بیماری لاعلاج پایان دهد؟
در هر صورت آیا بشر حق دارد به حکم رحم و مروت دست به قتل بزند ؟
آیا وزنه زندگی خصوصی قاضی در یکی از کفه های ترازو سنگینی نمیکند؟
از نظر شکل این رمان تازگی دارد. به این معنی که ما مقارن شروع محاکمه به زندگی خصوصی فرد فرد اعضا هیات منصفه راه میابیم و در خلال آن موضوع اتهام و محاکمه را درمیابیم. سپس دادگاه و محاکمه را از از دریچه چشم متهمه میبینیم. سرانجام حکم صادر میشود ولی این پرسش برای همه باقی میماند: آیا عدالت اجرا شده است؟

اطلاعات بیشتر

نویسنده

ژان مکر

مترجم

ایرج پزشکزاد

تعداد صفحات

248

حجم (مگ)

3.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟