0

کارنامه اردشیر بابکان

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

کارنامه اردشیر بابکان

 

 

کارنامه اردشیر بابکان، کتابی به‌زبان پارسی میانه است که داستان زندگی اردشیر بابکان، شامل به‌قدرت رسیدن وی، جنگ با اردوان، شاه اشکانی، و نیز بخشی پیرامون جانشینش شاپور و پسر وی هرمزد را روایت می‌کند. این اثر نثری کوتاه با سبکی ساده است که احتمالاً در اواخر روزگار ساسانی در پارس نوشته شده‌است.کارنامهٔ اردشیر بابکان که در وهلهٔ نخست رُمانی تاریخی محسوب می‌شود، دربردارندهٔ مطالب جغرافیایی (نام شهرهایی که اردشیر ساخته‌است.
این کتاب توسط چندین نویسنده به پارسی برگردانده شده است، نخستین بار خدایار دستور شهریار ایرانی در سال ۱۸۹۹ میلادی، از پهلوی به پارسی برگردانده شد. مترجمان دیگری از جمله کسروی، هدایت، مشکور، فره وشی، باقری نیز ترجمه کردند که این کتاب به قلم بهرام فره وشی است.

کارنامهٔ اردشیر بابکان (پارسی میانه: Kārnāmag ī Ardaxšīr ī Pābagān.png kārnāmag ī Ardaxšīr ī Pābagān) کتابی به‌زبان پارسی میانه است که داستان زندگی اردشیر بابکان، شامل به‌قدرت رسیدن وی، جنگ با اردوان، شاه اشکانی، و نیز بخشی پیرامون جانشینش شاپور و پسر وی هرمزد را روایت می‌کند.

این اثر نثری کوتاه با سبکی ساده است که احتمالاً در اواخر روزگار ساسانی در پارس نوشته شده‌است. از بافت این اثر چنین پیداست که موبدان در تدوین آن نقش زیادی داشته‌اند و سنجش آن با بخش مرتبط در شاهنامهٔ فردوسی نشان می‌دهد که ویراستاری رونویسان مسلمان تا چه اندازه در حذف عناصر زردشتی از این داستان مؤثر بوده‌اند.

کارنامهٔ اردشیر بابکان که در وهلهٔ نخست رُمانی تاریخی محسوب می‌شود، دربردارندهٔ مطالب جغرافیایی (نام شهرهایی که اردشیر ساخته‌است، مانند رامش‌اردشیر، بوخت‌اردشیر، و اردشیرخوره)، نجوم و ستاره‌شناسی، تعبیر خواب (خواب بابک و تولد اردشیر)، پیشگویی (تولد هرمزد)، اسطوره و افسانه (همراه‌شدن فرهٔ ایزدی به‌شکل قوچ با اردشیر) نیز هست. محیط کلی این کتاب محیطی داستانی و رمانتیک است. این محیط رمانتیک را تحت تأثیر افسانه‌های مربوط به کوروش بزرگ که در آن زمان در پارس رواج داشته دانسته‌اند.

نویسنده:

مترجم:

 

✔️
۴٫۱
۱۵۰

اطلاعات بیشتر

مترجم

بهرام فره وشی

تعداد صقحات

150

حجم (مگ)

4.1

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟