0

۱۰۰ جنگ بزرگ تاریخ

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

صد جنگ بزرگ تاریخ

جنگ، پیکار، نبرد یا زورآزمایی میان دو یا چند گروه است که ممکن است با خشونت شدید همراه باشد. جنگ میان کشورها از شدیدترین و پر تلفات‌ترین جنگها می‌تواند باشد. در طی بیش از سه هزار و پانصد سال تاریخ مضبوط بشریت، تنها ۲۷۰ سال بدون جنگ وجود داشته است. بنابراین جنگ قدمتی فراتر از تاریخ داشته و به اساطیر می‌رسد.

نبرد آشوریان – نبرد بابل – ورود اسکندر به آسیا – نبردهای مهرداد ششم – نبرد ایران و روم – نبردهای سزار – فروپاشی رم غربی – نبردهای صدر اسلام – ورود طارق به اروپا – جنگ های صلیبی – حمله چنگیز به چین- حمله مغولها به ایران – حمله مغولان به روسیه و شرق اروپا – سقوط بغداد به دست هولاگو – نبرد دریایی اسپانیا و انگلیس – نبرد بلگراد – نبرد مجارستان – نبرد چالدران – جنگ های خلیج فارس- جنگ های پلتاوا – جنگ نادر با عثمانی – انقلاب بوگاچف – جنگ های انقلاب فرانسه – ظهور ناپلئون – جنگ اهرام – جنگهای ایران و روس – حمله روسیه به آسیای میانه – جنگ آمریکا و اسپانیا – جنگ تسوشیما – جنگ اول جهانی – جنگ جهانی دوم – جنگ صحرا – جنگ ویتنام – جنگ ایران و عراق

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی غفوری

تعداد صفحات

199

حجم (مگ)

3.3

نوع فایل

تایپ شده

دیدگاهی دارید؟