0

یک قدم تا عشق

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

یک قدم تا عشق

بعضی از رمان ها دو حال و هوای گوناگون دارند، گاهاً شما را از خواندن آن شادمان و گاهاً حرص‌تان را در می‌آورد. حتماً هر کدام از ما در زندگی‌مان با افرادی روبرو شده‌ایم که یک یا چند خصوصیت اخلاقی شبیه به ما را دارند و بعد از برخورد کردن با آنها نمی توانیم حس تنفر خودمان را پنهان کنیم.

بواقع اگر هر کسی عین خودمان که با دیگران رفتار می کنیم، با ما رفتار می‌کرد، دیگر هیچگاه رفتارهای ناپسند از خود بروز نمی‌دادیم. دلیل این توضیحات این است که در رمان یک قدم تا عشق، دختر بسیار مغروری وجود دارد که همه عاشقانش را از دم تیغ می‌گذراند، چرا؟

چون غرور بسیار این دختر که بواسطه‌ی زیبایی اش بروز پیدا کرده است، باعث شده تا این رفتار زننده را در قبال عاشقان خود داشته باشد. اما دنیا گرد است و همین دختر مغرور، عاشق پسری می شود که از قضا مغرورتر از دختر داستان ما که نامش فرناز است، می باشد. باربد از بارها شکسته شدن غرور فرناز خوشحال است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اعظم طهماسبی

تعداد صقحات

264

حجم (مگ)

2.4

نوع فایل

تایپ شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟