0

ستاره قجری

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

ستاره قجری

 

 

بخشی از این رمان :

در سال ۱۳۰۵ ه.ش درست یک سال پس از انقراض سلسله قاجار و بهتخت نشستن رضا شاه پهلوی، در آن زمان که هنوز جاه و جلال شازده های قجری به پایان نرسیدهبود، در حیاط خانه ای مجلل سور و ساتی برپا بود.
در خانه باز است و آمد و شد میهمان ها هیاهوی زیادی به راهانداخته است. زنان و مردان با درشکه های زیبا یکی پس از دیگری وارد می شوند و پساز سلام و تعارف یکی یکی به اندرونی می روند. در انتهای حیاط پشتی، زغال هایگداخته زیر اجاق های هیزمی، به ارامی می سوزند و از دیگ های بزرگ غذا بخارهایمطبوعی به هوا بر می خیزد، درکنار هر اجاقی آشپزی کارکشته با لباس مرتب ایستاده و‏کلفت ها و نوکرها دستپاچه به این سو و آن سو می دوند و از میهما نان جشن حمامزایمان عیال دوم شازده میرزا باشی خلعتبری پزیرایی می کنند. شازده پس از مدت هاانتظار و تحمل فریاد های درد آلود زایمان های جنین نارس دختر ازامتحان مجدد بختخود دست کشیده و زوجه دیگری از دختران رعایایش اختیار کرده بود. شانس هم به ایندخر رعیت زاده روی خوش نشان داد و در شکم اول پسری به دنیا آورد.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

مرجان مرندی

تعداد صقحات

190

حجم (مگ)

1.9

نوع فایل

تایپ شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟