0

شناخت زرتشت

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

شناخت زرتشت

این کتاب بسیار ارزشمند شامل دو بخش می باشد :
بخش یکم : پژوهشی در فرهنگ زرتشتی
در این بخشهای از اصول دین بهی بحث شده است و مطالبی بسیار ژرف درباره مفهوم برخی واژه ها نوشته شده که دید سطحی خواننده را از ترجمه ساده اوستا به مفهوم واقعی آنها تغییر می دهد و تاثیر عمیقی در نگرش خواننده خواهد گذاشت.
(بیشتر کتاب موجود در بازار با ترجمه سطحی ،‌ ارزش این نامه مینوی را پایین آورده اند)
بخش دوم : لغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی
در این بخش با دلیل و منطق به برخی تهمتهای دشمنان دین بهی پاسخ داده می شوند و خواننده با خواندن این بخش آگاهی کامل از تهمتهای دشمنان یافته و قادر خواهد بود در مقابل همه این تهمتها بایستد و پاسخ دشمنان را بدهد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسین وحیدی

تعداد صفحات

214

حجم (مگ)

3.6

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟