1

ادیان جهان باستان جلد سوم

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

ادیان جهان باستان – ۳

جلد سوم از مجموعه “ادیان جهان باستان “به معرفی ادیان ایرانی اختصاص یافته است .در این کتاب ابتدا به اختصار تاریخ ایران باستان از قبل از مادها تا پایان اشکانیان (پارتیان) مرور شده در پی آن ادیان مهم این دوره بررسی می‌شود” .
زروان”، “آیین میترا (مهرپرستی(“، “آفرینش در اساطیر ایرانی”، “زرتشت”، “زناشویی در آیین مزدیسنا”، “آیین تدفین”، “طبقات مردم در ایران باستان”، “اوستا”، “کیش مادها”، “دین هخامنشیان”، “دین پارت‌ها (اشکانیان (“عناوین فصل‌های اصلی کتاب را تشکیل می‌دهند .

توضیحات تکمیلی

نویسنده

وهاب ولی، میترا بصیری
ویراستار: زهره بهجو

حجم (مگ)

6.6

تعداد صفحات

250

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟