1

تاریخ خوزستان

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

تاریخ خوزستان، ۱۹۲۵ – ۱۸۷۸ (دوره شیخ خزعل) مطالعه‌ای در خود مختاری ایالتی و تحول

اثر حاضر، تحقیقی است درباره تاریخ خوزستان در فاصله سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۹۲۵م ( ۱۲۵۶تا ۱۳۰۴ه‌ ش ) که به دوره حکمرانی خاندان کعب یا ((شیخ خزعل)) مربوط است .

نویسنده بر آن است ماهیت، گستره و علل خودمختاری قبیله‌ای را در خوزستان، طی سال‌های یاد شده بررسی کند و علل تغییر و تحول آن را نشان دهد. مباحث کتاب شامل شش فصل است:

۱ خوزستان و شاخص‌های اجتماعی اقتصادی ( ۱۸۷۸ ۱۸۹۰)

۲ ; سیاست خوزستان، ۱۸۷۸ ۱۸۹۰، عصر سنتی۳ ; سازمان مالی خوزستان ۱۸۷۸ ۴ ;۱۸۹۰ سیاست خوزستان، ۱۸۹۰ ۵ ;۱۹۱۴ سازمان اجتماعی اقتصادی خوزستان، ۱۸۹۰ ۶ ;۱۹۲۵ استقرار مجدد سلطه حکومت ایران در خوزستان ۱۹۱۴ .۱۹۲۴کتاب با چندین جدول و نمودار همراه است و با ((فرجام سخن))، یادداشتی درباره منابع و فهرست منابع به پایان می‌رسد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مصطفی انصاری

مترجم

محمد جواهرکلام

تعداد صفحات

265

حجم (مگ)

4.4

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟