0

فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران

این رساله شامل دو قسمت است: قسمت اول فصلی است از کتاب مفصل ایدئولوژی نهضت ملی مشروطیت ایران و قسمت دوم این رساله تحقیقی است از افکار محمد امین رسول زاده، متفکر حزب دموکرات ایران و نویسنده‌ی روزنامه‌ی ایران نو.

موضوع اصلی این کتاب سوسیالیسم است. از فریدون آدمیت، کتاب‌های جزایر بحرین(گستره)، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت(گستره)، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران(گستره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

دیگر آثار فریدون آدمیت

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فریدون آدمیت

تعداد صفحات

291

حجم (مگ)

4

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟