0

قهرمان واقعی

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

 قهرمان واقعی

کتاب حاضر مبنای آخرین فیلم رابرت ردفورد، پس از یک وقفه کوتاه و بازگشت به سینما می باشد که به دلیل سهم افشاگرانه در معرفی نقش عواملی که در پشت صحنه ورزش به کار ساختن و پرداختن بت های کاغذی و قهرمانان کاذب مشغولند، تحسین میلیون ها نفر را برانگیخت.
نویسنده خود اشاره می کند هدف وی از انتخاب این عنوان القای یک “Natural Champ” یا قهرمان طبیعی است که چون برگردان فارسی آن برای بیان مفهوم مورد نظر نویسنده کفایت نمی کرد، “قهرمان واقعی” برای عنوان فارسی کتاب انتخاب شد.
روی هابس قهرمان اثر حاضر، از دیدگاه هوادارانش بتی است که در همه جا با فریادهای تحسین و شادی استقبال می شود و انسانی است که برای خویشتن می جنگد. او قهرمان طبیعی است که شوق پیروزی و پیروز شدن جزئی از وجود اوست و می کوشد تا به انگیزه این شوق در تمام صحنه های زندگی از جمله ورزشی که دوست دارد و به چنگ آوردن آنکه وی را می طلبد و گمان می کند از دست داده است، پیروز باشد. آیا این بت محبوب در میان آخرین فریادهای شادی و تحسین و در بزرگترین مسابقه زندگی اش یعنی مبارزه برای قهرمان واقعی ماندن نیز پیروز خواهد شد یا دستهای ناپاک و پر از نیرنگی که شکوه زندگی وی را به تیرگی ها آلوده اند، سرانجام وی را به زیر خواهند کشید؟

توضیحات تکمیلی

نویسنده

برنارد مالامد

مترجم

سعید شیرازی

تعداد صفحات

322

حجم (مگ)

4.1

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟