0

آنها که دوست دارند – جلد ۱

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

آنها که دوست دارند (جلد اول)

این کتاب به داستان زندگی جان آدامز و جنگهای استقلال آمریکا می پردازد. قرن هجدهم، بخش گسترده ای از جهان، چراگاه استعمار کهن بود. مستعمره نشین های آمریکایی که در اصل اهل انگلستانند، در پی نان و آب و زمین و ثروت، به دنیای تازه کوچ کرده اند و در مرحله پس از اسکان و استخوان بندی های نخستین، به فکر استقلال میفتند و به اعتراض و نبرد می پردازند.
آنها که دوست دارند در کنار خط عاشقانه شریف و بیان حال دردمندان آب و خاک و ایمان و عشق، به دلیل آنکه برشی از نیمه دوم قرن هجدهم را در قصه ای سرشار از فکر و حرکت و نومیدی و امید و اندیشه های عاشقانه و آزادیخواهانه بشر، غالب گرفته است، ناگزیر درون مایه ای ضداستعماری – دست کم با بیان استعمار و حدیث نبردی با اژدهای پیر – و شفافیتی آزادیخواهانه و رهایی بخش دارد.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

ایروینگ استون

مترجم

فریدون گیلانی

تعداد صفحات

411

حجم (مگ)

4.5

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟