0

عذاب

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

عذاب

در مدتی پیش در اروپا یک حمله عمومی به سیستم های قدیمی تربیتی به منظور هموار ساختن راه برای ترقی سیستم های تربیتی جدید شروع شده است که گردانندگان آن در متفاوت ترین قشرها و مکاتب اجتماعی قرار دارند و تضاد عقاید ایشان بی شباهت به تضاد عقاید اشخاص مختلف المسلک نیست لیکن همه آن ها در کوبیدن سیستم تربیتی قدیم یعنی به اصطلاح سیستم قوی و خشن متفق القولند مانند همه معارف علمی و هنری که در قرن بیستم به ساده ترین وجه در دسترس عامه قرار می گیرد تجربه نشان داده که عبرت انگیزتر و موثرتر از همه وسایل تفهیم نظریات تربیتی نگارش رمان های شیرین پند آموز راجه به آن ها و ساختن تیپ از عناصر رو بزوال یا رو به ترقی و نمودار ساختن کنه حقایق زندگی و خانواده در نظر عامه است

از متن کتاب:
مادام دزیمری هر روز صبح از خواب بر می خواست و پس از آنکه نمازش را می خواند، با بوسه ای فابین را بیدار می کرد. بوسه او مزه کلیسا، مزه رنج و کدورت را داشت و کودک در چشمان مادرانه او فروغ عجیبی را مشاهده می کرد که به نظرش می رسید از دیاری غریب می آید. بعداز ظهر وقتی از باغ ملی بازمی گشت مادرش وی را برای اجرای مراسم مذهبی موسوم بساعت مقدس به کلیسا می خواند. او در این ملاقات به چشم های وی خیره می شد. گویی مادرش با خدا روبرو بود، زیرا در سکون و جذبه محض با وی سخن می گفت. هر ثانیه که می گذشت، بار خستگی بر دوش کودک سنگین تر می گشت. فابین عقیده داشت در سمت راستش زنی گردن بند به دست ایستاده، حال آنکه این گردن بند تسبیحی بیش نبود. غفلتا کشیش در حالیکه پسر کوچکی در پیشاپیشش می دوید و زنگوله ای را صدا می داد از مقابلش می گذشت و مومنین مثل اشباحی با سر و صدای خشک، شبیه صدای صندلی، رو را به طرف او، که مظهر جدیدی از حضور خدا بود برمی گرداندند…

اطلاعات بیشتر

نویسنده

فرانسوا موریاک

مترجم

فرامز برزگر

تعداد صفحات

179

حجم (مگ)

3.5

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟