0

تورگنیف خوانی

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

تورگنیف خوانی

 

 

داستان تورگنیف خوانی نخستین داستانی می باشد که از ویلیام ترور به فارسی برگردانده شده است و از قضا بهترین داستان نگارنده مشهور و پا به سن ایرلندی هم می باشد که به موجب آن نامزد جوایز ادبی بوکر هم شده است. شاید ویلیام ترور و نوشته های کمتر واسه ی خوانندگان فارسی زبان شناخته گشته باشد. نگارنده ای که واسه ی اثرها و نوشته هایش و رمانهای کوتاهش جوایزی بسیار گوناگون و مختلفی از جمله جایزه ی اوهنری را برده است. انتقاد کنندگان او و اثرهایش را ادامه دهنده ی مسیر و شیوه و روش جیمز جویس دیگر نگارنده ی ایرلندی می دانند. خود ترور هم اذعان داشته که در رمانهای کوتاه وی تحت تاثیرات اثرهای جیمز جویس بوده است. نگارنده های ویلیام ترور بیان کننده ی امکانات و موقعیت های رقت بار زندگی آدم ها و تیره بختی آن ها می باشد .
رمان «تورگنیف خوانی» اولین رمانی است که از «ویلیام ترور» به فارسی ترجمه شد و از قضا بهترین رمان نویسندۀ شهیر و پا به سن ایرلندی هم هست که به خاطر آن نامزد جایزۀ ادبی بوکر هم شد. در «تورگنیف خوانی» دو داستان همزمان و به طور موازی پیش می روند و در انتها به هم می رسند.
دختر جوانی پس از ازدواج، در خانواده‌ی همسر، خویش را غریب می‌یابد و برای فرار از ازدواجی محکوم به شکست، تظاهر به دیوانگی می‌کند. نویسنده در این رمان از شگردهایی چون بینامتنیت یا “متنِ پنهان”، سیلان ذهن و گفتار آزاد غیرمستقیم بهره می‌گیرد. حال و هوای داستان‌های او اغلب آکنده از اندوه و افسردگی است و شخصیت‌ها، عمدتا زنان، کودکان، افراد کهنسال، طبقه‌ی متوسط، انسان‌های تنها و کسانی هستند که ازدواج شکست‌خورده‌ یا عشق‌های نافرجام را تجربه کرده‌اند. این افراد در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند و با آن‌ها نیز چون بیگانه رفتار می‌شود. درون‌مایه‌ی اصلی و مکرر اغلب آثار او واکنش این شخصیت‌ها در مقابل جامعه است.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

ویلیام ترور

مترجم

الاهه دهنوی

تعداد صقحات

379

حجم (مگ)

3.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟