0

تا یک ماه تا یک سال

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

تا یک ماه تا یک سال

“تا یک ماه، تا یک سال” داستانیست از آنچه چه زشت و چه زیبا، هر روز و هر شب اتفاق می افتد؛ نه آغاز دارد نه پایان. خود نویسنده در این باره نوشته است:
“اشخاص رمان من نه هدفی دارند و نه کمال مطلوبی. اگر گاه هدفی پیش رویشان می گذارند، به کوچکترین هوسی فراموش می کنند. دنیای دور و بر ما در کار تباهی و ویرانی است و هر کسی می کوشد به پاره سنگی بچسبد…”
بی شک قوام و کمال کار نویسندگی فرانسواز ساگان با نوشتن رمان “تا یک ماه تا یک سال” آغاز شده است. صراحت در بیان عشق ها، کامروایی ها، هوس ها، امیدها و ناامیدی ها، خواننده را با دنیایی آشنا می کند که هیچ چیزش ساختگی نیست. نویسنده به هیچ وجه نمی کوشد که به دروغ بر زندگی قهرمانان خود پرده عفاف و پاکی و خوشبختی بکشد. آنان را همانگونه که هستند می نمایاند. لاف و گزافی در کار نیست…

اطلاعات بیشتر

نویسنده

فرانسواز ساگان

مترجم

ف‍ره‍اد ام‍ی‍ن‍ی‌

تعداد صفحات

154

حجم (مگ)

3.6

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟