0

ترانه های بیوه

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

ترانه های بیوه

از پیشگفتار کتاب:

هر زمانه جنایت مخصوص به خود را دارد ” ولتر ”

برای بسیاری از ما بیان نام صحیح از جنایت زمانه، کاری بس مشکل و شاید حتی غیر ممکن است. صفحات رسانه‌های ما سراسر از وقایع وحشتناک و دردآور و غیر قابل باور پُر است. در بسیاری از‌ این جنایات رد پاهایی از عناوینی می‌بینیم که وظیفه‌ای به جز محبت در‌ این دنیای فانی از دارندگان این عناوین انتظار نباید داشت ولی با این همه، عناوین تنها کلماتی هستند اگر، قلبی مهربان و ذهنی بیدار نداشته باشند.

قتل پدر و مادر توسط فرزند و یا کشتن فرزند توسط والدین گذاشتن فرزندان در کنار خیابان‌ها توسط والدین و ضرب و شتم همسر و فرزند و خیانت و… گوشه‌هایی از حوادث غیرباوری است که روز به روز بیشتر می‌شوند و در میانۀ این جنگل جنایات آیا می‌توانیم بپرسیم جنایات زمانه ما کدامین از آنها است؟ در طی سال‌های زندگیم که گاه‌گاهی طعم آن با بی‌مهری‌های روزگار چندان هم خوش نبود تنها پاسخی که توانسته‌ام به‌ این سؤال بدهم یک کلمه بود “بی عشقی”…

توضیحات تکمیلی

نویسنده

تورج عاطف

تعداد صقحات

236

حجم (مگ)

2.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟