چگونه کتاب مورد نظر خود را امانت بگیرید!

کتابخانه فانوس در نظر دارد کتاب هایی که قابل دریافت نیستند را بصورت آنلاین و محدود به کاربران خود امانت دهد. چنانچه مایل هستید کتابی را امانت بگیرید ، در صفحه کتاب مورد نظر و در بخش نظرات ، تقاضای خود را ارسال کنید*. پس از درخواست تقاضا، مسئول کتابخانه، امانت شما را (کمتر از ۱ روز ) بررسی و تایید می نماید. حداکثر یک روز پس از تقاضای کتاب ، به صفحه کتاب مربوطه رجوع کنید و کتاب مورد نظر را آنلاین مطالعه کنید.

کتاب های امانت گرفته ی هر شخص، فقط برای خود فرد و تا زمان بازگرداندن کتاب، قابل مطالعه است.

سیستم امانت فقط در حالت ” اشتراک فعال ” قابل استفاده خواهد بود. هر کاربر فعال می تواند حداکثر ۵ کتاب را امانت بگیرد. امانت گرفتن کتاب جدید مستلزم جایگزینی با یکی از کتاب های امانت داده شده است.

پیشنهاد می شود کتاب های امانت گرفته شده را به کتابخانه شخصی خود اضافه کنید.

در طرح زیر اطلاع نگاشت (اینفوگرافی) امانت یک کتاب تا کتاب بعد را مرور کنید.

اینفوگرافی امانت کتاب
اینفوگرافی امانت کتاب

*(کتاب های ممنوعه قابل امانت دهی نیستند)