0

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (صوتی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

.

این شعر حدیث نفس زنی است که در آستانه فصلی سرد قرار گرفته است.آستانه فصل سرد کجاست؟؟؟

فروغ در این جا به تعریف موقعیت مایوسانه خود در فضا و عرصه هستی و زمان می پردازد و اینکه چه وقت ازتاریخ است!

امروز روز اول دی ماه است ….

می توان گفت شاعر در سراسر شعر، نار به وصف زمستانی در راه است اما نمی گوید در ابتدای آلودگی و گل و لای شدن

زمین ایستاده، او خود را در ابتدای درک آلودگی و از آن فراتر در ابتدای درک هستی آلوده زمین می بیند.

آلودگی ماهوی زمین بر او روشن می شود و این آگاهی با این واقعیت تلخ همراه است که کاری از او ساخته نیست

چرا که در مقابل این حقیقت سرد، او بیش از یک مجسمه سنگی نیست، مجسمه ای که حتی قادر به تکان دادن

« دست های سیمانی» خود نیست، چه رسد به آنکه «یاس آسمان» را به روشنایی آفتاب بدل کند.

سپس فروغ به آگاهی خود اشاره دارد :

من راز فصل ها را می دانم

و حرف لحظه ها را می فهمم

و یکباره به قاطع ترین دریافت خود از اوضاع زمان روی می آورد و با ضربه ای سنگین، ذهن را متوجه وضع کنونی

می کند. « اکنون » واقعی و اجتماعی یاس آلود …

نجات دهنده در گور خفته است

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فروغ فرخزاد

گوینده

ناصر زراعتی

حجم (مگ)

15

مدت زمان (دقیقه)

44

دیدگاهی دارید؟