0

رفقا

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

رفقا

داستانی از انقلابیون مارکسیست در بلوک شرق اروپا
کتاب رفقا حاصل تلاش شبان و روزان ابرمردی از تبار قهرمانات تاریخ است.که در دنیای تنگ و نفس گیر زندان در نبرد ظلمت و نور سراپا تلاش و کوشش شد وزیر چنگال خونین دژخیم هم از کار باز تناند این رمان که تم سیاسی دارد یک رمان خارجی چاپ اوایل انقلاب در سال ۱۳۵۸ می باشد.

از متن کتاب:
می تیا زود بیدار شده بود. معمولا هنگامیکه چشمانش را می گشود، صبر می کرد تا شعاع خورشید به پشتی تخت خوابش بتابد. اگر هوا ابر بود، بزها که با مرغ ها نزاع می کردند، بیدارش می کردند. در تابستان، ایوان کوچکی که تختخواب می تیا در آن گذاشته میشد با یک جدار نازک تخته ای از آغل گوساله ها جدا میشد. آغل را دو بز، مادر و بزغاله ماده اش و هفت مرغ اشغال می کردند. می تیا که نیمه خواب بود و خیلی میل داشت یک لحظه دیگر بخوابد، از پشت پلک های بسته خود حرکت شعاع خورشید را با دورنماهای یک روز دراز خویش، تعقیب می کرد…

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ای. متر

مترجم

خسرو روزبه

تعداد صفحات

155

حجم (مگ)

8

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟