0

ایران از نظر خاورشناسان

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

درسهائی از تاریخ

سخن‍رانی ه‍ای‌ آق‍ای‌ دک‍ت‍ر رض‍ازاده‌ ش‍ف‍ق‌ در رادی‍و ای‍ران‌

کتاب “درس هایی از تاریخ” دربردارنده ی دومین سلسله سخنرانی های دکتر صادق رضازاده شفق، از اساتید، ادبا و فضلای معاصر، در رادیو ایران است که به بررسی چند مقطع از تاریخ می پردازد. اولین سلسله سخنرانی ها در کتابی با عنوان “چند بحث اجتماعی” به چاپ رسیده است.

صادق رضازاده در سال ۱۲۷۱ شمسی در تبریز چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس «پرورش» و «مموریال» (یک مدرسه ی آمریکایی) در تبریز به پایان رساند.

در جریان واقعه ی به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه در سال ۱۲۸۷ با عده‌ای از دوستان و همفکران خود دسته‌ای به نام «فوج نجات» را تشکیل دادند و به مجاهدان مشروطه پیوستند. در حالی که هیجده سال بیشتر نداشت، روزنامه ی شفق را که مخالف سرسخت روس های تزاری بود، به مدیریت پدرش حاج آقا رضازاده منتشر کردند و چنین بود که کلمه ی شفق به نام خانوادگی او افزوده شد.

فهرست

مبارزه با بیسوادی
تاریخ و تعصب
نخستین مراحل عمر بشر
نخستین تمدن های بشر
سخنی در باب بابل و آشور
بنی اسرائیل
سخنی در باب یونان
دولت روم

توضیحات تکمیلی

نویسنده

صادق رضازاده شفق

تعداد صفحات

430

حجم (مگ)

6.1

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟