0

لوحه

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

لوحه

لوحه ترجمه ناقص لوحه ای است و ظاهرا این لوحه را در خرابه های یکی از قبور به دست آورده اند:
مرا پیر فیلسوف میگویید. بنا به مشهور، فلسفه من فقط درباره نفی و اثبات علوم ریاضی و هندسی و علم الاعداد است و مربوط به استدلال و منطق و علم الافلاک نیست و به هیچ وجه تماس و تناسبی با اثبات و انکار و خلق و خالق با وجود یکی و عدم دیگری ندارد و به همین جهت بین دسته شما که مروج فلسفه اخلاق فرد و اجتماع هستید و قضاوت دین و دنیای جامعه می کنید، من موسوم هستم به پیر ملحد و بی دین.
این بهترین فرضیه و قضاوت شما درباره من است. تاکنون هیچ حقیقت روشن و بارزی را که این عالم به خود دیده باشد و حداقل فایده را به مردم بیچاره بدهد در بسیط زمین ندیده ام، مگر اینکه شما شنیده و گفته اید، از دیگران شنیده و به دیگران هم گفته اید و آنهم درباره من بوده است.

این قضیه جالب و در عین حال یک واقعه تاسف آوری برای شما بوده است و با تلخی و عتاب و کدورت شما تلقی شده و حال آنکه نفس قضیه را وقتی از لحاظ صاحب واقعه قضاوت کنید، این می شود که من برای شما تشریح می کنم..

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمدجعفر شریعت تهرانی

تعداد صفحات

113

حجم (مگ)

2.5

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟