0

نذر

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

نذر

در کتاب «نذر» با مردی به نام آقا مرتضی روبرو هستیم که سرگردان عالم است، از شهری به شهری و از قارّه ای به قارّه ی دیگر می رود، امّا زنی در ایران منتظر اوست و نذر کرده است که مرتضایش هرچه زودتر بازگردد.

قسمت های زیبایی از کتاب :
مرتضی مردی معمولی نیست. کشتی گیر و زورخانه برو بوده، بسیار لوطی است. در آرژانتین که نویسنده او را پیدا می کند مرد را از کلاه جاهلی مخملی او، کفش پاشنه خوابیده و طرز راه رفتن و غزل خواندنش می شناسد. مرتضی فوری با این هم وطن ناشناخته دوست می شود و بلافاصله یاد طهران قدیم، طهرانی که سی سال پیش از آن بیرون آمده بود می کند و حاضر نیست حتّی ذرّه ای در تصوّرات خود در عظمت و بزرگی و نظم آن شهر تغییر دهد. برای او طهران بزرگترین مملکت عالم است و هر گوشه اش عجایب و صنایعی دارد که هیچ جای دیگر پیدا نمی شود.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

ابوالقاسم فیضی

تعداد صفحات

54

حجم (مگ)

12

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟