وضعیت مالکیت حقوقی کتاب ها

کتابخانه فانوس ضمن احترام به شما دوستداران عزیز کتاب، خود را ملزم می داند که به مالکیت حقوقی ، معنوی و فکری آثار منتشر شده در کل سایت احترام بگذارد و تا حد ممکن از ضرر به این اشخاص جلوگیری کند. برای رسیدن به این هدف کتاب هایی که دارای مالکیت عمومی هستند را انتشار خواهد داد.

آثاری که قبل از به‌وجود آمدن قوانین حق تکثیر پدید آمده‌اند!، آثاری که حق تکثیر آن‌ها به پایان رسیده‌است، (مانند کتاب موبی‌دیک)، آثاری که به وسیلهٔ مالک در مالکیت عمومی قرار گرفته‌اند و آثاری که هیچ‌گاه حق تکثیر نداشته‌اند یا حق تکثیر آن‌ها از بین رفته‌است، در مالکیت عمومی قرار دارند. (آثاری که قبل از ایجاد قوانین حق تکثیر و حق امتیاز پدید آمده‌اند در مالکیت عمومی قرار دارند، ولی ترجمه‌ها یا آثار پدید آمده از آن‌ها ممکن است دارای حق تکثیر باشد.)

مدت زمان انقضای حق تکثیر در کشورها و حوزه‌های قانونی مختلف متفاوت است، برای اکثر کشورها، این مدت ۵۰ یا ۷۰ سال بعد از مرگ آخرین پدیدآورنده اثر است که این مدت ممکن است در شرایط مختلف متفاوت باشد، بعد از انقضای حق تکثیر، آثار در مالکیت عمومی قرار می‌گیرند.

در غیر این صورت ، کتاب ها دارای حق تالیف بوده و قابل دانلود نیستند. برای این کتاب ها به صورت خیلی محدود امکان مطالعه آنلاین بدون دانلود در نظر گرفته شده است.

..کتاب مورد نظر خود را امانت بگیرید.. ▷

با همه این شرایط ، ممکن است چندی از آثار قابل دانلود منتشر شده در این کتابخانه دارای حق تالیف بوده و از دید ما پنهان مانده باشد. ابتدا پوزش ما را خاضعانه بپذیرید و ما را در تصحیح این اشتباهات یاری نمایید.  در صورت مشاهده هر گونه مغایرتی لطفا از قسمت تماس با مدیر سایت برای حذف این کتاب ها اطلاع رسانی نمایید.