1

شیم فرخی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

چهار فصل سلطانی = شیم فرخی (از: میرزا آقای عباس بن مسلم ایروانی (۱۲۶۵ق.))

شماره بازیابی: ۱۰۷۰۷/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۶۲۰۵
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: چهار فصل سلطانی = شیم فرخی [ نسخه خطی]/ از: میرزا آقای عباس بن مسلم ایروانی (۱۲۶۵ق.)
نام خاص و کمیت اثر: ص. ۲ – ۱۵
قطع: ؛ ‏‫۱۰*۲۱ سم. ۱۴۴گ. ۱۵س.
یادداشتهای کلی: مولف این رساله را به تاریخ بیستم جمادی الاول ۱۲۴۶ق. نوشته و به شاهزاده فریدون نام فرخ رستم (نایب ولیعهد ایران) تقدیم داشته است.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱سبحان ذی الملک و الملکوت، پاکا ملکا تعالی شانک و جلت عظمتک، ستایش در حضرتت چون شاید و از عهده سپاست که برآید…

۲… فریدون اسم فرخ رسم شاهزاده آزاده ایده الله تعالی بتاییداته الازلیه موسوم ساخته.
تزئینات جلد:تیماج سیاه.
نک: میراث اسلامی ایران، ۲/ ۱۳۸؛ مرعشی، ۱۸/ ۲۶؛ ملک، ۹/ ۳۱۹٫
اللآلی المخزونه = اللآلی المستخرجه = لآلی، ص ۷۸ – ۱۲۰٫
جامع الکلیات/ سید علی (یا ام سلمه دختر) بن سید محمد قطب‌الدین شیرازی، دعا، ص ۱۲۴ – ۲۱۲٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق، نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱این رساله تا پایان نسخه مجموعه‌ای از ادعیه و حرزها و عزایم گردآوری شده‌اند.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/۳۳، صفحه ۱۸۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: فصولی است کوتاه آمیخته از فلسفه و عرفان و اخلاق عملی، که مولف پس از بازگشت از سفر حج در مقام و جد و حال در شهر خوی نگاشته است.
صحافی شده در این جلد: مصابیح محمدیه/ فاضل همدانی، ص ۱۶ – ۵۶٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): سیاسی
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۱۱۱

 

شماره بازیابی: ۱۰۷۰۷/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۶۲۰۶
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: مصابیح محمدیه [ نسخه خطی]/ از: فاضل همدانی (قرن ۱۳ق.)
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۴۸ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص. ۱۶ – ۵۶
قطع: ؛ ‏‫۱۰*۲۱ سم. ۱۴۴گ. ۱۵س.
یادداشتهای کلی: مولف این رساله را به نام محمدشاه قاجار نگاشته است.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱ستایش سزاوار اله است و حق‌شناسی حق دلهای آگاه، درود بسیار بر روان پاک سلاله مختار…

۲… و باین احکام عالم فیض حق به او شامل آید و جباه سلاطین را به آستانش ساید.
تزئینات جلد:تیماج سیاه.
نک: ملک، ۹/ ۱۴۱؛ ذریعه، ۲۱/ ۹۱؛ ملی، ۶/ ۱۸؛ دینی، ۹۳۴٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق، نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱این رساله تا پایان نسخه مجموعه‌ای از ادعیه و حرزها و عزایم گردآوری شده‌اند.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/۳۳، صفحه ۱۸۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: رساله‌ای متوسط مشتمل برچهارده مصباح و اصول و فروع دین، در هر مصباح شواهدی از آیات قرآن آورده است.
صحافی شده با: چهار فصل سلطانی = شیم فرخی/ میرزا آقای عباس بن مسلم ایروانی۷۷۸۶۱۳
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): کلام و فقه
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۱۱۱

 

شماره بازیابی: ۱۰۷۰۷/۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۶۲۰۸
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: جامع الکلیات [ نسخه خطی]/ از: سید علی (یا ام سلمه دختر) بن سید محمد قطب‌الدین شیرازی، دعا (قرن ۱۲ق.)
محل کتابت: محل کتابت: دار السلطنه تبریز
کاتب: ، کاتب: احمد بن درگاهقلی قراچه داغی، محمدحسین بن محمدامین
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: ۱۲۵۳ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص. ۱۲۴ – ۲۱۲
قطع: ؛ ‏‫۱۰*۲۱ سم. ۱۴۴گ. ۱۵س.
یادداشتهای کلی: نگارش این کتاب در سلخ ماه شعبان ۱۱۸۳ق. در کربلا به پایان رسیده است.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱حمد و ثنا و ستایش بلامنتهی واجب الوجودی را که وحدت ذاتش تجدید قوه نظر در نیاید…

۲ز فرزند بهتر ولی آن جهان/ نباشد امیدی بجز حق بدان.
تزئینات جلد:تیماج سیاه.
بیان اول: در تحقیق معنی لاهوت.
بیان دوم: در تحقیق عالم جبروت.
بیان سوم: در تحقیق عالم آثار.
بیان چهارم: در تحقیق عالم آثار.
بیان پنجم: در تحقیق عالم ناسوت.
بیان ششم: در معرفت سیر ارواح از مبدء.
بیان هفتم: در سر انتقال الرواح از عالم قدس به اجسام.
بیان هشتم: در معرفت صراط المستقیم.
بیان نهم: در معرفت قیامت و رجوع به آن.
بیان دهم: در معرفت مراتب روح و سوال قبر و سر معاد.
بیان یازدهم: در معرفت روح و عقل و نفس و بدن.
بیان دوازدهم: در معرفت اقسام سالکان.
بیان سیزدهم: در معرفت راه‌های سالکان.
بیان چهاردهم: در معرفت سیر سالکان.
نک: مجلس، ش ۳۷۶۷؛ ذریعه، ۵/ ۶۹؛ دانشگاه، ۳/ ۴۲۸؛ مرعشی، ۱۵/ ۲۸۰؛ منزوی، ۲/ ۱۱۱۹؛ مشار فارسی، ۲/ ۱۵۰۲٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق، نسخ.

یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱این رساله تا پایان نسخه مجموعه‌ای از ادعیه و حرزها و عزایم گردآوری شده‌اند.
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر: عناوین بیان‌ها چنین است:
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/۳۳، صفحه ۱۸۱-۱۸۲٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: کلیات مسایل حکمت الهی بنا به مشرب اهل تصوف و عرفان و نه بر پایه فلسفه و علوم عقلی (مردود از نظر مولف) است که در ضمن چهارده بیان گزارش شده است. در این رساله استفاده‌هایی که طی پانزده سال (پنج سال در فارس و ده سال در نجف اشرف) از پدر خویش سید محمد قطب شیرازی برده و از کتاب عربی پدرش «فصل الخطاب» بسیار سود جسته است.
صحافی شده با: چهار فصل سلطانی = شیم فرخی/ میرزا آقای عباس بن مسلم ایروانی۷۷۸۶۱۳
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): عرفان
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۱۱۱

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

150

حجم (مگ)

29

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟